Bifocale en multifocale lenzen

U kent vast de bifocale of multifocale bril, waarmee u zowel in de verte als dichtbij scherp kunt zien. Wel, dit principe kan ook worden toegepast op contactlenzen.

Het verschil tussen bifocale en multifocale lenzen, is dat multifocale lenzen in sterkte trapsgewijs oplopen, terwijl u met bifocale lenzen slechts in twee afstanden scherpkunt zien, namelijk: dichtbij en veraf. Met bifocale lenzen kunt u de tussenliggende afstanden niet scherp zien. Het voordeel van bifocale lenzen is dat het leesgedeelte sterker geslepen kan worden dan bij multifocale lenzen.

Deze lenzen zijn in zacht en hard verkrijgbaar.