De meeste mensen realiseren zich niet dat je 17 visuele vaardigheden nodig hebt om te kunnen lezen, leren, sporten en in het leven, scherp zien is slechts een van die visuele vaardigheden. 
Bij visueel fit zorgen wij ervoor dat alle visuele vaardigheden optimaal op elkaar worden afgestemd.

Wanneer deze vaardigheden uit balans zijn kan dit zich uiten in het dagelijks leven. Er kunnen bijvoorbeeld leer-lees problemen, (visuele)overprikkeling en/of duizeligheid-balans klachten ontstaan.

Met optometrische visuele training worden de juiste visuele vaardigheden ontwikkeld en/of verbeterd. De paden in het brein om de ogen goed aan te sturen, worden met de trainingsoefeningen aangelegd en versterkt. Zo leert het brein om op een juiste manier de signalen van de ogen te verwerken en om deze goed aan te sturen.

De training bestaat onder andere uit verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld: het richten van de ogen (o.a. stereoscopisch zien/3D-zien), het scherpstellen van de ogen (o.a. vlot wisselen van verschillende kijkafstanden) en oog-hand/lichaamscoördinatie

Wie hebben er het meeste baat bij neuro-optometrie?
Personen met:

  • Lees- en leerproblemen
  • Visuele burnout
  • Hersenschudding
  • Whiplash
  • Postcommotioneel syndroom (PCS)
  • Long-COVID
  • Prismabril bij fixatiedisparatie

Ik wil meer weten over Neuro Optometrie